We for you v
jít na: LeitnerLeitner
Naši klienti > Rodinný podnik

Komplexní poradenství pro rodinné firmy

Jako společnost jsme obeznámeni s typy výzev, kterým čelí rodinné podniky, od založení podniku až po fázi nástupnictví. Vlastníci, společnosti a rodiny jsou komplexní systémy, které s sebou nesou pouze významné příležitosti, ale také značný potenciál pro konflikty.

S využitím našich odborných znalostí a zaměřením na daný problém vám naši odborníci mohou pomoci připravit cestu a vytvořit platný základ pro vaše obchodní rozhodnutí.

Naše spolupráce je založena na udržování dlouhodobého partnerství s vámi ve vaší roli podnikatele a vlastníka. Naším cílem je chránit vaše zájmy poskytováním poctivého a kompetentního poradenství se zaměřením na udržitelná řešení, která jsou efektivní i z daňového a finančního hlediska.

Máme velký respekt k tomu, čeho jste dosáhli. Pokud jde o plánování nástupnictví, vytváříme jasná doporučení v úzké spolupráci s LeitnerLaw Advokátní kancelář. Naše přizpůsobená řešení pro rodinné firmy tak zahrnují nejen daňové, účetní a finanční aspekty, ale také prvky dědického, rodinného a korporátního práva.

Naše služby pro rostoucí společnosti:

 • Daňové a finanční poradenství pro národní a přeshraniční obchodní expanzi
 • Průběžné daňové poradenství včetně vedení účetnictví nebo auditu
 • Rozvoj a implementace daňově efektivních a udržitelných struktur
 • Strategické daňové přehledy a mezinárodní srovnání daňové zátěže
 • Pomoc s akvizicí společností nebo lokalit
 • Due Diligence
 • Strukturování financování
 • Plnění daní a sociálního zabezpečení pro stálé provozovny a dceřiné společnosti
 • Daňové poradenství pro vyslané a zahraniční zaměstnance
 • Daň z příjmu, DPH a kontroly sociálního zabezpečení
 • Vývoj platných a efektivních systémů převodních cen
 • Poradenství v oblasti dotací a výzkumných prémií

Pomůžeme vám s procesem nástupnictví vaší společnosti:

 • Mezioborový vývoj obecných právních a daňových podmínek
 • Zohlednění měkkých skutečností prostřednictvím mezigenerační sociální kompetence
 • Dlouhodobá řešení určená k předcházení sporům
 • Ocenění vaší společnosti nebo jejích částí
 • Legální a nejlepší možná daňová realizace převodů
 • Daňová optimalizace pro nástupce a převodce
 • Vývoj ustanovení o nenapadnutelném dědictví
 • Podpora při likvidaci společnosti (příprava, strukturování, due diligence, vyjednávání smlouvy)
 • Plánování majetku a poradenské služby pro nadace
 • Správa rodinného podniku (rodinná ústava, rodinné hodnoty, poradní sbory, hodnotové koncepty)

Můžete nám také věřit, že se postaráme o osobní záležitosti rodiny majitele. Naši odborníci z týmu soukromých klientů nabízejí komplexní a interdisciplinární poradenství pro všechny fáze života.

 • We for you
 • Miroslav Král
  Tax Advisor | Partner
 • Martin Valášek
  Tax Advisor | Partner
 • Veronika Velebová
  Auditor | Manager
Pojďme se spojit!
Kontaktovat