We for you v
jít na: LeitnerLeitner
Naše služby > Účetní služby > Organizace | Procesní poradenství

Poradenství na míru v procesních a organizačních záležitostech

Chcete-li zůstat konkurenceschopní, musí vaše společnost udržovat efektivní provozní a organizační strukturu. To se však stává obtížnějším, protože požadavky související s účetnictvím se zvyšují a cykly technologického vývoje se stále zkracují. To znamená, že obchodní procesy musí být neustále přizpůsobovány.

Naši poradci analyzují stav vašich struktur a interních procesů na základě nejnovějších inovací a spolupracují s vámi na vývoji správných doporučení, která povedou vaši společnost do úspěšné budoucnosti.

Naše služby

  • Organizace běžného účetnictví a mzdové agendy (např. tok účetních dokladů a informací, schvalovací postup)
  • Komunikace a spolupráce s jinými odděleními nebo pracovišti
  • Hodnocení stávajících zdrojů IT a nástrojů pro optimální podporu procesů
  • IT rozhraní k předchozím a navazujícím systémům (např. systémy objednávek, vstupní faktury, fakturace)
  • IT rozhraní nebo IT podpora interního a externí účetnictví a výkaznictví (např. kontrola nákladového účetnictví, bankovní zprávy)
  • Cash flow management
  • Pomoc se zaváděním nových interních kontrolních systémů
We for you
Miroslav Král
Tax Advisor | Partner
Pojďme se spojit!
Kontaktovat