We for you v
jít na: LeitnerLeitner
Naše služby > Audit > Povinné a dobrovolné audity

Široké odborné znalosti pro povinné a dobrovolné audity

Bez ohledu na důvod auditu (zákonná povinnost nebo dobrovolná činnost) poskytuje zákonný nástroj auditu účetní závěrky důležité informace o tom, jak společnost hospodaří a dodržuje předpisy.

Odborníci společnosti LeitnerLeitner přispívají svými rozsáhlými zkušenostmi s auditem ke každé zakázce. Dodáváme správná, odolná a nezávislá stanoviska, která jsou založena na podrobném vhledu do předmětu, stejně jako na komplexním pohledu na čísla a částky.

Naši auditoři kontrolují roční a konsolidovanou účetní závěrku v souladu s národními předpisy a IFRS. Při auditech konsolidované účetní závěrky budeme také auditovat podoblasti (audit komponent). Auditní týmy jsou individuálně organizovány pro každou auditní zakázku. Vaši poradci jsou k dispozici v průběhu celého procesu, v úzké koordinaci s vedením a dozorčí radou. Proces auditu je podporován manažerem auditu, který zajišťuje, že otázky, které vyvstanou během auditu, mohou být rychle objasněny. Naše práce je založena na nejnovějších předpisech a nejnovější účetní a auditorské judikatuře a v případě potřeby budeme čerpat také specialisty na právo, IT a daňové právo.

Naše služby

 • Povinný audit jednotlivých účetních závěrek
 • Povinný audit konsolidované účetní závěrky
 • Audity fúzí, slučování a odprodejů společností
 • Ad-hoc zakázky
 • We for you
 • Robert Alexa
  Manager
 • Veronika Velebová
  Auditor | Manager
 • Christian Oberhumer
  Auditor | Tax Advisor | Partner | Shareholder
Pojďme se spojit!
Kontaktovat