We for you v
jít na: LeitnerLeitner
Naše služby > Audit > Účetní poradenství

Profesionální pohled na účetní problematiku

Společnosti čelí stále větším výzvám v oblasti účetnictví. Množství a komplexnost existujících národních a mezinárodních účetních standardů i neustálá záplava nových nařízení vyžaduje intenzivní sledování dané problematiky.

Naši auditoři, v úzké spolupráci s Vámi, připraví řešení přizpůsobené účetním požadavkům Vaší společnosti. Poskytnou Vám poradenství šité na míru v otázkách souvisejících s individuální a konsolidovanou účetní závěrkou v souladu s platnou legislativou i mezinárodními účetními standardy (IFRS).

Naše služby

  • Úpravy Vaší individuální účetní závěrky pro účely IFRS
  • Implementace novelizovaných nebo nově vydaných standardů IFRS pro potřeby Vaší společnosti
  • Sestavení individuální a konsolidované účetní závěrky
  • Stanoviska ke specifickým účetním otázkám (společnost v krizi, kapitálové fondy z příspěvků atd.)
  • Pomoc při otázkách ocenění jednotlivých položek účetní závěrky
  • Příprava nebo aktualizace účetních směrnic
We for you
Veronika Velebová
Auditor | Manager
Robert Alexa
Manager
Christian Oberhumer
Auditor | Tax Advisor | Partner | Shareholder
Pojďme se spojit!
Kontaktovat