We for you v
jít na: LeitnerLeitner
Naši klienti > Trusty

Odbornost zaměřená na praxi pro trusty

Trusty vyžadují širokou škálu odborných znalostí, ať už jde o založení nadace, její každodenní správu nebo opuštění nadační struktury. Náš specializovaný tým, který úzce spolupracuje s LeitnerLaw Advokátní kancelář, kombinuje daně, občanské právo, osobní a finanční aspekty s našimi technickými znalostmi a dlouholetými praktickými zkušenostmi v této oblasti. Ať už jste zakladatel, beneficient nebo výkonný orgán nadace, jsme spolehlivým partnerem na cestě k dosažení vašich cílů.

Kromě dodržování daňových předpisů, zpracování roční účetní závěrky podle práva obchodních společností a agendy auditu pro nadaci najdeme optimální strukturu pro vaše potřeby jako zakladatele a podpoříme vás v praktickém procesu implementace: bez ohledu na to, zda máte v úmyslu založit soukromou nadaci na ochranu příští generace nebo charitativní trust s dlouhodobými cíli. Naši odborníci podporují příjemce i správní rady a další výkonné orgány, aby mohly plnit své role odpovídajícím způsobem a s právní jistotou – jak na národní, tak na mezinárodní úrovni.

Naše služby pro rodiny zakladatelů

 • Daňové poradenství pro strukturování a zakládání domácích a zahraničních trustů pro účely strukturování aktiv a (přeshraničního) plánování nemovitostí
 • Daňové poradenství při zakládání dílčích nadací v ČR nebo v zahraničí a další reorganizační procesy
 • Zajištění mobility podnikatelských rodin
 • Komplexní právní poradenství a podpora pro rodinu zakladatelů
 • Strukturování vašeho charitativního zapojení pro daňové účely
 • Daňová kvalifikace zahraničních majetkových struktur podle českých daňových zákonů
 • Příprava nejlepšího možného odchodu ze soukromých nadací (daňové aspekty)
 • Daňová podpora v rámci řízení rodinného podniku (rodinná ústava, rodinné hodnoty, poradní sbory)

Naše služby pro příjemce příští generace

 • Rady beneficientům s ohledem na jejich roli v dozorčích radách a jiných dozorčích orgánech svěřenských fondů
 • Komplexní daňové poradenství včetně daňových přiznání
 • Daňově neutrální rozdělení z aktiv
 • Úlevy na srážkové dani pro příspěvky
 • Průběžné daňové poradenství pro trusty; podání zákonem požadovaných oznámení
 • Zpracování roční účetní závěrky, vedení účetnictví a individuálních zpráv
 • Pravidelné daňové kontroly (základní kontrola) dokladů a organizační struktury
 • Daňově optimalizované strukturování účastí
 • Audity účetních závěrek, speciální audity
 • We for you
 • Miroslav Král
  Tax Advisor | Partner
 • Markéta Čepelíková
  Tax Advisor | Manager
Pojďme se spojit!
Kontaktovat