We for you v
jít na: LeitnerLeitner
Naše služby > Účetní služby > GAAP | IFRS účetnictví

Další účetní expertizy pro národní a mezinárodní standardy

Pokud jde o finanční výkaznictví, společnosti čelí stále větším výzvám. Objem a složitost stávajících účetních pravidel podle národních a mezinárodních standardů spolu s četnými změnami ve stávajícím prostředí vyžadují důkladnou znalost předmětu a mnoho zkušeností.

Naši odborníci s vámi spolupracují na vývoji účetních řešení na míru, která jsou přizpůsobena vašim požadavkům. Našim klientům poskytujeme na míru šité a cílené poradenství v otázkách týkajících se individuálních a konsolidovaných účetních závěrek, jakož i národních a mezinárodních standardů účetního výkaznictví.

Naše služby

  • Sestavování roční a konsolidované účetní závěrky
  • Posouzení zvláštních otázek souvisejících s finančním výkaznictvím nebo výklad volnosti
  • Průběžná optimalizace procesů účetního výkaznictví (individuální a konsolidovaná účetní závěrka)
  • Podpora při posuzování problematiky v kontextu roční účetní závěrky (testování snížení hodnoty, alokace kupní ceny)
  • Konverze roční nebo konsolidované účetní závěrky podle IFRS
  • Implementace pozměněných nebo nových IFRS
  • Příprava nebo aktualizace účetních/skupinových příruček dle IFRS
We for you
Miroslav Král
Tax Advisor | Partner
Pojďme se spojit!
Kontaktovat