We for you v
jít na: LeitnerLeitner
Naše služby > Účetní služby > GAAP | IFRS účetnictví

Další účetní expertizy pro národní a mezinárodní standardy

Pokud jde o finanční výkaznictví, společnosti čelí stále větším výzvám. Objem a složitost stávajících účetních pravidel podle národních a mezinárodních standardů spolu s četnými změnami ve stávajícím prostředí vyžadují důkladnou znalost předmětu a mnoho zkušeností.

Naši odborníci s vámi spolupracují na vývoji účetních řešení na míru, která jsou přizpůsobena vašim požadavkům. Našim klientům poskytujeme na míru šité a cílené poradenství v otázkách týkajících se individuálních a konsolidovaných účetních závěrek, jakož i národních a mezinárodních standardů účetního výkaznictví.

Naše služby

  • Sestavování roční a konsolidované účetní závěrky
  • Posouzení zvláštních otázek souvisejících s finančním výkaznictvím nebo výklad volnosti
  • Průběžná optimalizace procesů účetního výkaznictví (individuální a konsolidovaná účetní závěrka)
  • Podpora při posuzování problematiky v kontextu roční účetní závěrky (testování snížení hodnoty, alokace kupní ceny)
  • Konverze roční nebo konsolidované účetní závěrky podle IFRS
  • Implementace pozměněných nebo nových IFRS
  • Příprava nebo aktualizace účetních/skupinových příruček dle IFRS
We for you
Lucie Hlaváčová
Accounting & Payroll Manager
Miroslav Král
Tax Advisor | Partner
Events — 25.04.2023
Good Morning CEE – Transfer pricing update for Austria, Croatia, Czech Republic, Hungary, Serbia, Slovakia and Slovenia
Newsletter — 06.12.2022
Daňové novinky
Newsletter — 07.11.2022
VAT Newsletter - second quarter 2022
Events — 05.10.2022
Import, Export and Chain transactions – Dos and don´ts in the CEE region from a VAT perspective
Newsletter — 08.01.2022
Czech Republic Taxes 2022
Newsletter — 16.12.2021
International Taxation: TCMS
Newsletter — 09.12.2021
VAT Newsletter - fourth quarter 2021
Newsletter — 17.11.2021
International Taxation 11/2021
Pojďme se spojit!
Kontaktovat