We for you v
jít na: LeitnerLeitner
Naše služby > Účetní služby > GAAP | IFRS účetnictví

Další účetní expertizy pro národní a mezinárodní standardy

Pokud jde o finanční výkaznictví, společnosti čelí stále větším výzvám. Objem a složitost stávajících účetních pravidel podle národních a mezinárodních standardů spolu s četnými změnami ve stávajícím prostředí vyžadují důkladnou znalost předmětu a mnoho zkušeností.

Naši odborníci s vámi spolupracují na vývoji účetních řešení na míru, která jsou přizpůsobena vašim požadavkům. Našim klientům poskytujeme na míru šité a cílené poradenství v otázkách týkajících se individuálních a konsolidovaných účetních závěrek, jakož i národních a mezinárodních standardů účetního výkaznictví.

Naše služby

 • Sestavování roční a konsolidované účetní závěrky
 • Posouzení zvláštních otázek souvisejících s finančním výkaznictvím nebo výklad volnosti
 • Průběžná optimalizace procesů účetního výkaznictví (individuální a konsolidovaná účetní závěrka)
 • Podpora při posuzování problematiky v kontextu roční účetní závěrky (testování snížení hodnoty, alokace kupní ceny)
 • Konverze roční nebo konsolidované účetní závěrky podle IFRS
 • Implementace pozměněných nebo nových IFRS
 • Příprava nebo aktualizace účetních/skupinových příruček dle IFRS
 • We for you
 • Miroslav Král
  Tax Advisor | Partner
Pojďme se spojit!
Kontaktovat