We for you v
jít na: LeitnerLeitner
Naše služby > Audit > Speciální audity

Odborné znalosti pro speciální audity, jiné audity a auditní revize

Kromě požadavku na audit ročních a konsolidovaných účetních závěrek zákon stanoví i další audity pro určité situace: např. pro nabídky podané podle zákona o převzetí, reorganizace nebo konverze, audity vedení sdružení nebo potvrzení o četných dotacích. Auditní prověrky a dobrovolné audity také poskytují důležité informace o obchodních aktivitách a finančním růstu společnosti, efektivitě interních procesů a možných oblastech rozvoje.

S využitím svého know-how a rozsáhlých zkušeností jsou naši odborníci připraveni pomoci se všemi povinnými nebo dobrovolnými auditními situacemi. Určený tým odborníků se stará všechny záležitosti auditu, aby všechny výzvy, které vznikají, mohly být řešeny nejlepším možným způsobem.

Další auditní služby zahrnují

 • Prověrky individuálních a konsolidovaných účetních závěrek
 • Skupinové reportingové balíčky, průběžné účetní závěrky
 • Prověrka a hodnocení přiměřenosti organizační struktury účetní jednotky
 • Prověrka systémů interní kontroly
 • Prověrky adekvátnosti rozpočtů a plánů
 • Forenzní audit
 • Prověrky bonity
 • Potvrzení finančních ukazatelů – pracovní kapitál, EBIT
 • We for you
 • Robert Alexa
  Manager
 • Veronika Velebová
  Auditor | Manager
 • Christian Oberhumer
  Auditor | Tax Advisor | Partner | Shareholder
Pojďme se spojit!
Kontaktovat