We for you v
jít na: LeitnerLeitner
Naše služby > Daně > Převodní ceny

Převodní ceny v globálním kontextu

Rostoucí globalizace světové ekonomiky má obrovský dopad na mezinárodní obchod mezi společnostmi skupiny. Znamená to také, že vnitrostátní daňové orgány se staly hlavním cílem předpisů o převodních cenách. Možnost, že by činnosti v oblasti převodních cen mohly vést k situaci, kdy by se zisky přesunuly do jiných oblastí způsobem, který není v souladu se skutečným procesem tvorby hodnoty a obchodními činnostmi transakčních partnerů, je již určitou dobu ústředním bodem daňových auditů, zejména od zveřejnění akčního plánu BEPS OECD. Četné dodatky k předpisům o převodních cenách (např. pokud jde o alokaci rizik, výkon funkcí DEMPE v souvislosti s takzvanými nehmotnými aktivy, převodní ceny služeb, zvýšené vážení v rámci metody rozdělení zisku atd.), jakož i zvýšené požadavky na dodržování převodních cen (např. tříúrovňový dokumentační přístup sestávající z podávání zpráv podle jednotlivých zemí, hlavního dokumentu a místního souboru) a související požadavky na transparentnost vytvářejí složité výzvy pro daňové poplatníky.

Náš zkušený tým se skládá ze specialistů na převodní ceny, kteří vám mohou pomoci se všemi aspekty vašich domácích i zahraničních závazků v oblasti převodních cen a požadavků na dokumentaci a s plánováním a implementací mezinárodních hodnotových řetězců. Analyzujeme současnou situaci, přizpůsobujeme stávající systémy převodních cen nebo s Vámi spolupracujeme na vývoji doporučení pro vytvoření daňově optimalizovaného systému převodních cen, který je navržen tak, aby zohledňoval obchodní parametry, snižoval riziko dvojího zdanění a předcházel nákladným a časově náročným diskusím s finančními úřady. V případě potřeby můžeme také pomoci obhájit stávající mechanismy a systémy stanovení převodních cen v rámci skupiny. Za tímto účelem můžeme čerpat z naší známé mezinárodní sítě partnerských advokátních kanceláří – sítě, která se osvědčila mnoha úspěšnými společnými projekty.

Naše služby

 • Identifikace rizik současného nastavení převodních cen
 • Aktualizace současného nastavení převodních cen nebo nastavení nových transakcí
 • Vypracování analýzy srovnatelnosti (tzv. benchmark study) pro posouzení správného nastavení převodních cen (pomocí databází Thomson Reuters, Amadeus)
 • Podpora při vytvoření funkční a rizikové analýzy
 • Analýza vlivů při přenosu funkcí podniku nebo části podniku do zahraničí
 • Podpora při vypracování smluv v rámci skupiny o dodávkách zboží a služeb, refakturaci nákladů, licenčních smluv atd.
 • Aktualizace stávající dokumentace převodních cen nebo příprava nové dokumentace
 • Zastupování při daňové kontrole
 • Zastupování v procesu APA (jednostranného i vícestranného schvalování převodních cen)
 • Zastupování v procesu MAP i arbitráže
 • We for you
 • Miroslav Král
  Tax Advisor | Partner
 • Martina Neklapil
  Tax Advisor | Manager
Pojďme se spojit!
Kontaktovat