We for you v
jít na: LeitnerLeitner
Naši klienti > Korporace

Komplexní poradenské služby pro firemní skupiny

Daňové otázky vznikající v korporátních skupinách se většinou liší od běžných daňových otázek, a to jak svým rozsahem, tak svým zaměřením. Nadnárodní korporace čelí mnoha daňovým režimům, které vedou ke složitým daňovým otázkám a povinnostem dodržovat daňové povinnosti. Rozdíly ve zdanění zároveň znamenají zvýšené šance pro strategie daňového plánování.

LeitnerLeitner nabízí nový pohled na komplexnost. Korporátní právo a zejména právo skupinové daně jsou našimi hlavními disciplínami již mnoho let. Vaši osobní odborníci v LeitnerLeitner se často zabývají otázkami týkajícími se využití ztrát, přeshraniční (re)strukturalizace nebo systémů převodních cen. Profitujete také z naší vysoké úrovně odborných znalostí v oblastech skupinového účetnictví, skupinového auditu a speciálních účetních témat (ČSÚ, IFRS). Společně s naší mezinárodní sítí zajišťujeme, že pokud jde o potenciální daňové možnosti, nezůstane žádný kámen na kameni.

Naše služby

  • We for you
  • Miroslav Král
    Tax Advisor | Partner
  • Martin Valášek
    Tax Advisor | Partner
  • Veronika Velebová
    Auditor | Manager
Pojďme se spojit!
Kontaktovat