We for you v
jít na: LeitnerLeitner

Oznámení o ochraně osobních údajů

Toto oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na www.leitnerleitner.cz

Níže naleznete informace o shromažďování vašich osobních údajů při používání této webové stránky.

Subjektem odpovědným za zpracování údajů je:

LeitnerLeitner Tax s.r.o.
IČ: 06612288
LeitnerLeitner Audit CZ s.r.o.
IČ: 03474666
Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8 – Libeň
+420 228 883 921
praha.office@leitnerleitner.com

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro LeitnerLeitner Group je:
Rechtsanwalt Mag. Philipp Summereder
Summereder Pichler Wächter Rechtsanwälte GmbH
Dr. Herbert-Sperl-Ring 3, 4060 Leonding
dsb@rechtsanwalt-leonding.at

Při shromažďování a zpracování vašich údajů striktně dodržujeme předpisy o ochraně osobních údajů. Níže popisujeme opatření, která přijímáme k ochraně vašich osobních údajů, typy osobních údajů, které shromažďujeme, a účely, proč tyto osobní údaje shromažďujeme.

Zpracování osobních údajů se řídí účinnou legislativou, kterou jsou zejména obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických telekomunikacích, v platném znění.

I. Shromažďování a zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány a následně zpracovávány, pokud je s námi dobrovolně sdílíte, například při registraci ke službě (např. newsletter, online žádost o zaměstnání) nebo pokud souhlasíte s používáním cookies.

V souladu s platnými předpisy na ochranu osobních údajů jsou veškeré osobní údaje primárně shromažďovány, zpracovávány a používány za účelem plnění služeb, které jste nám pověřili, a zpracování vašich dotazů.

Jak získáváme vaše údaje?

 1. Informace, které poskytnete/sdílíte

V zásadě nejste povinni přímo poskytovat žádné osobní údaje při používání našich webových stránek. Pro určité služby, jako je přihlášení k odběru našeho zpravodaje nebo online žádost o zaměstnání, však potřebujeme osobní údaje, jako je vaše celé jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa atd., abychom mohli tuto službu provádět (např. potřebujeme vaši e-mailovou adresu, abychom vám mohli zasílat náš zpravodaj a personalizovat jej). Příslušné informace týkající se ochrany osobních údajů jsou k dispozici na stránce příslušné služby (viz bod V).

 1. Informace, které poskytujete/sdílíte pomocí našich služeb

Kromě toho jsou nám některé údaje zasílány automaticky z technických důvodů, jakmile navštívíte naše webové stránky. Pokaždé, když je naše webová stránka navštívena nebo je načten soubor, přístupové údaje o tomto procesu jsou uloženy v souborech protokolu. Patří mezi ně následující:

 • webové stránky, ze kterých jste vstoupili na naši domovskou stránku;
 • IP adresa, kterou vám přidělil váš poskytovatel;
 • čas a datum přístupu;
 • objem přenesených dat;
 • název načteného souboru nebo stránky;
 • oznámení o úspěšném přístupu;
 • oznámení v případě neúspěšného přístupu a důvod chyby;
 • operační systém vašeho počítače a software prohlížeče.

Tyto údaje jsou nezbytné z technických důvodů. Umožňují vám prohlížet naše webové stránky a zajišťují stabilitu a bezpečnost.

II. Právní základ, doba uchovávání a příjemci údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je zejména:

 • váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) (např. zasílání newsletterů, online žádostí o zaměstnání, cookies);
 • plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
 • dodržování zákonných povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
 • ochrana našeho oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) (zajištění stability a bezpečnosti webových stránek, ochrana právních nároků).

Vaše osobní údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu po dobu trvání celého obchodního vztahu a/nebo po dobu trvání jednotlivých služeb (např. newsletter) a dále v souladu se zákonnými předpisy o uchovávání údajů a dokumentačními povinnostmi a/nebo pokud máme oprávněný zájem na uchovávání, abychom se mohli bránit proti případným nárokům na odpovědnost.

Vaše údaje jsou předávány těm oddělením nebo zaměstnancům v rámci skupiny LeitnerLeitner, kteří je potřebují k plnění našich povinností a k ochraně našich oprávněných zájmů.

Do skupiny „LeitnerLeitner Group“ patří následující společnosti:

 • LeitnerLeitner GmbH Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, FN 197218b, Ottensheimer Strasse 32, 4040 Linec
 • LeitnerLeitner Steuerberatung GmbH, FN 79249v, Ottensheimer Strasse 32, 4040 Linec
 • LeitnerLeitner Audit Partners GmbH Wirtschaftsprüfer, FN 225532s, Ottensheimer Strasse 32, 4040 Linec
 • LeitnerLeitner Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mbH, FN 237225k, Schwarzenbergplatz 14, 1040 Vídeň
 • LeitnerLeitner Salzburg GmbH Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, FN 308974z, Hellbrunner Strasse 7, 5020 Salzburg
 • LeitnerLeitner Österreich Wirtschaftsprüfungs GmbH, FN 254784h, Ottensheimer Strasse 32, 4040 Linec
 • LeitnerLeitner Unternehmensberatung GmbH & Co KG, FN 244621m, Ottensheimer Strasse 32, 4040 Linec
 • StartUpLeitner Axelerator GmbH in Liqu, FN 441307g, Schwarzenbergplatz 14, 1040 Vídeň
 • LeitnerLeitner Beteiligungs GmbH Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, FN 395426i, Ottensheimer Strasse 32, 4040 Linec
 • LeitnerLeitner International Consulting GmbH Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, FN 445042z, Ottensheimer Strasse 32, 4040 Linec
 • LeitnerLeitner Tirol GmbH Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, FN 522162k, Sillgasse 12, 6020 Innsbruck

Kromě toho předáváme vaše údaje zpracovatelům, které jsme pověřili a kteří je potřebují k plnění svých příslušných úkolů. Všichni zpracovatelé jsou smluvně zavázáni zacházet s Vašimi údaji důvěrně a zpracovávat je pouze v rámci poskytování služeb. Naši zpracovatelé se zavázali dodržovat platné předpisy o ochraně osobních údajů a podepsali smlouvy o zpracování v souladu s článkem 28 GDPR. Další informace o námi pověřených zpracovatelích si můžete vyžádat od datenschutz@leitnerleitner.com.  Například společnost poskytující softwarové služby, kterou jsme pověřili správou našich webových stránek, může v průběhu své činnosti získat přístup k vašim osobním údajům, pokud je to nezbytné pro poskytování jejích služeb.

III. Soubory cookie

Naše webové stránky používají takzvané cookies. Cookies jsou malé textové soubory používané k identifikaci uživatele a analýze vašeho používání našich webových stránek. Takto vygenerovaná data jsou přenesena na server poskytovatele a tam uložena. Obecně slouží ke zvýšení uživatelské přívětivosti, efektivity a bezpečnosti našich webových stránek. Soubory cookie také shromažďují statistiky o návštěvnosti webových stránek a používají se pro obecnou navigaci. Nezpůsobují žádné škody.

Některé soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem zařízení, dokud je nevymažete. Umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě.

Používáním našich webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookie. Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve vašem prohlížeči. Přečtěte si pokyny výrobce prohlížeče, abyste zjistili, jak to funguje podrobně. Pokud se rozhodnete zablokovat určité technické a /nebo funkční soubory cookie, může být funkčnost našich webových stránek omezena.

Naše webové stránky také používají plugin sociálních médií LinkedIn. LinkedIn však od nás neobdrží žádné údaje, když navštívíte naše webové stránky.

Nezbytné

Nezbytné soubory cookie pomáhají učinit webovou stránku použitelnou tím, že umožňují základní funkce, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webových stránek. Webové stránky nebudou bez těchto souborů cookie fungovat správně.

 • cookie_policy_accept
  • poskytovatel: www.leitnerleitner.cz
  • funkce: Uloží souhlas s výběrem souborů cookie.
  • platnost: Relace
 • cookie_policy_decline
  • poskytovatel: www.leitnerleitner.cz
  • funkce: Uloží odmítnutí vašeho výběru souborů cookie.
  • platnost: Relace
 • cookie_policy_settings
  • poskytovatel: www.leitnerleitner.cz
  • funkce: Uloží vaše předvolby souborů cookie.
  • platnost: Relace
 • cookie_policy_maps_accept
  • poskytovatel: www.leitnerleitner.cz
  • funkce: Uloží souhlas s používáním Map Google.
  • platnost: Relace
 • cookie_policy_youtube_accept
  • poskytovatel: www.leitnerleitner.cz
  • funkce: Uloží souhlas s používáním YouTube.
  • platnost: Relace
 • PHPSESSID
  • poskytovatel: www.leitnerleitner.cz
  • funkce: Zachová stavy uživatele pro všechny návštěvy stránky.
  • platnost: Relace

Funkční

Funkční soubory cookie umožňují webovým stránkám zapamatovat si již poskytnuté informace (například přehrávání videí) a poskytují uživateli vylepšené a personalizovanější funkce. Tyto soubory cookie shromažďují anonymizované informace, nejsou schopny sledovat vaše akce na jiných webových stránkách.

 • cookie_policy_accept
  • poskytovatel: www.leitnerleitner.cz
  • funkce: Uloží souhlas s výběrem souborů cookie.
  • platnost: 90 dní
 • cookie_policy_settings
  • poskytovatel: www.leitnerleitner.cz
  • funkce: Uloží vaše předvolby souborů cookie.
  • platnost: 90 dní
 • cookie_policy_maps_accept
  • poskytovatel: www.leitnerleitner.cz
  • funkce: Uloží souhlas s používáním Map Google.
  • platnost: 90 dní

Marketing/Třetí strana

Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků webových stránek. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou cennější pro vydavatele a reklamní třetí strany.

 • cookie_policy_youtube_accept
  • poskytovatel: www.leitnerleitner.com
  • funkce: Uloží souhlas s používáním YouTube.
  • platnost: 90 dní
 • _gcl_au
  • poskytovatel: Správce značek Google
  • funkce: Používá ji služba Google AdSense k experimentování s efektivitou reklamy na webových stránkách, které využívají jejich služby.
  • platnost: 3 měsíce

 

IV. Předáváme údaje do USA?

Nabízíme některé služby, které zahrnují nebo mohou zahrnovat předávání údajů do USA. Pro využívání těchto služeb – pokud neexistuje jiný důvod, například plnění smluvních závazků – je však nutné, abyste souhlasili s použitím vašich údajů shromážděných prostřednictvím těchto služeb, a to v případě potřeby i v USA (čl. 49 odst. 1 písm. a) DSGVO). Tento souhlas zaznamenáváme – v závislosti na službě – prostřednictvím našeho banneru se soubory cookie nebo samostatně prostřednictvím korektního prohlášení o souhlasu přímo před použitím nabízené služby.

Váš souhlas je vyžadován, protože podle nedávných úředních a soudních rozhodnutí a judikatury ESD nemají USA osvědčení o odpovídající úrovni ochrany údajů při zpracování osobních údajů (C-311/18, Schrems II). Tato rozhodnutí úřadů a soudů kriticky ukazují, že přístup orgánů USA (FISA 0702) není zákonem komprehensivně omezen, nevyžaduje schválení nezávislým orgánem a v případě takových zásahů nejsou subjektům údajů k dispozici žádné relevantní právní prostředky nápravy.

Kromě smluv uzavřených s poskytovateli služeb v USA nemáme žádný přímý vliv na přístup amerických orgánů k osobním údajům předávaným poskytovatelům služeb v USA při využívání služeb. I když předpokládáme, že naši poskytovatelé služeb přijmou nezbytná opatření k zajištění slíbené úrovně ochrany v souladu se smluvními ujednáními uzavřenými s námi, přístup amerických orgánů k údajům zpracovávaným v USA je stále možný.

Proto vás před využitím těchto služeb žádáme o souhlas se zpracováním údajů v USA.

V. Google Analytics

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, která je poskytována společností Google Inc, 1600 Amphi-theatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Služba Google Analytics používá „cookies“, což jsou textové soubory umístěné na vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. Společnost Google bude tyto informace používat naším jménem za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s činností webových stránek a používáním internetu provozovatelům webových stránek. Službu Google Analytics používáme pouze s aktivní anonymizací IP. To znamená, že IP adresa uživatele je společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je IP adresa přenesena na server Google v USA a zkrácena tam. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google. Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, upozorňujeme však, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společnosti Google, jakož i zpracování těchto údajů společností Google, můžete zabránit také stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Službu Google Analytics používáme k analýze a pravidelnému zlepšování používání našich webových stránek. Další informace o podmínkách používání služby Google a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese https://google.com/analytics/terms/de.html  nebo https://policies.google.com/?hl=de.

VI. Fanouškovská stránka na Facebooku

Máme fanouškovskou stránku na Facebooku LeitnerLeitner Czech Republic. Cílem této fanouškovské stránky je sdílet informace o aktivitách naší společnosti, implementovat marketingové strategie a poskytnout další kanál pro komunikaci s námi.

V tomto ohledu jsme my a Facebook, provozovaný společností Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko, která nám tuto službu poskytuje, „společnými správci“. V zásadě si můžete vybrat osobní údaje, které s námi Facebook sdílí ve svém nastavení. Pokud si nepřejete, aby s námi Facebook tyto údaje sdílel, budou všechny poznatky, které obdržíme ohledně vašeho používání naší fanouškovské stránky a vašich osobních údajů, anonymizovány.

Za tímto účelem jsme s Facebookem uzavřeli tzv. Ujednání o společném správci (článek 26 EU GDPR), které stanoví příslušná práva a povinnosti nás a Facebooku. Najdete je na https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. V této souvislosti vás také žádáme, abyste si přečetli Zásady používání dat společnosti Facebook na adrese https://www.facebook.com/policy.php.

Na základě ujednání o společném správci uzavřeného mezi Facebookem a námi se Facebook zavazuje být prvním kontaktním místem pro subjekty údajů, pokud jde o zpracování údajů z přehledů, a plnit své související povinnosti a povinnosti.

Svá práva jako subjekt údajů tedy můžete uplatnit vůči nám oběma, jak je uvedeno v části C. 3. těchto Zásad ochrany osobních údajů a proti společnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irsko.

VII. Naše online služby

 1. Newsletter

Prostřednictvím této webové stránky se můžete přihlásit k odběru newsletteru (nebo můžete použít například papírový formulář, který jste obdrželi na jedné z našich akcí). To vyžaduje vaši e-mailovou adresu, stejně jako vaše jméno nebo společnost pro účely personalizace. Vaše poštovní adresa je volitelná. Dále musíte uvést, že souhlasíte s tím, abychom vám newsletter zasílali („Souhlas“).

Naše webové stránky používají ověřování v uzavřené smyčce, když se přihlásíte k odběru našeho zpravodaje. Po registraci obdržíte e-mail s žádostí o potvrzení registrace. Bez vašeho potvrzení vám nemůžeme zasílat náš newsletter. Pokud si již nepřejete dostávat newsletter, stačí kliknout na odkaz pro odhlášení na konci každého newsletteru.

Svůj souhlas s odběrem newsletteru můžete kdykoli odvolat. Odvolání stačí zaslat na následující e-mailovou adresu: mailing.leitner@leitnerleitner.com (viz také bod VIII).

Vaše údaje používáme pouze v souvislosti s vámi uděleným souhlasem. Při registraci k odběru newsletteru si můžete vybrat tematické oblasti, o kterých chcete dostávat informace.

Údaje, které poskytnete, jsou shromažďovány a zpracovávány výhradně skupinou LeitnerLeitner a nejsou předávány žádným společnostem třetích stran.

Aniž jsou dotčeny jiné právní zásady, vaše údaje budou uchovávány, dokud neodvoláte svůj souhlas nebo nejpozději do doby, než se vaše kontaktní údaje stanou neplatnými.

 1. Online žádost o zaměstnání

Můžete se ucházet o práci, kterou inzerujeme na našich webových stránkách. K tomu potřebujeme následující informace: vaše jméno, datum narození, adresu, státní příslušnost, telefonní číslo, e-mailovou adresu a další dokumenty, které přiložíte ke své žádosti (např. životopis, motivační dopis, referenční dopisy, certifikáty). Informace, které poskytnete, budou použity výhradně v rámci skupiny LeitnerLeitner ke zpracování vaší žádosti o zaměstnání.

Vyžadujeme váš souhlas se zpracováním vašich údajů, abychom mohli přijmout vaši online žádost o zaměstnání. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním odvolání na adresu: mailing.leitner@leitnerleitner.com (viz také bod VIII).

Dokumenty, které nám zašlete pro účely žádosti o zaměstnání, budou uloženy do 31. prosince roku, ve kterém jste se ucházeli o zaměstnání. Pokud by existovaly zákonné promlčecí lhůty, které by toto datum překročily, ponecháme vaši žádost do 31. prosince následujícího roku.

VIII. Souhlas a právo na odvolání

Pokud je zpracování vašich údajů založeno na vašem souhlasu, zpracujeme je až poté, co jste udělili svůj výslovný souhlas.

V zásadě nezpracováváme žádné údaje o nezletilých a není nám to dovoleno. Udělením souhlasu potvrzujete, že jste starší 14 let nebo že máte souhlas svého zákonného zástupce.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním odvolání na adresu: mailing.leitner@leitnerleitner.com. V případě odvolání souhlasu není dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do odvolání.

IX. Semináře

Pokud se zúčastníte námi pořádané nebo (spolu)řízené akce, údaje, které jste poskytli při registraci (obvykle jméno, e-mailová adresa, společnost), budou uchovávány po dobu až 2 let na základě plnění smlouvy nebo našeho oprávněného zájmu s ohledem na organizaci a následnou podporu.

Vaše údaje budou zpracovávány pouze v rámci skupiny LeitnerLeitner.

Pokud jsme vaše údaje neshromáždili, odkážeme vás na organizátora dané akce jako na zdroj údajů.

X. Zabezpečení údajů

Bezpečnost vašich dat je naší nejvyšší prioritou. Z tohoto důvodu vynakládáme veškeré úsilí, abychom přijali veškerá nezbytná technická a organizační opatření, abychom zajistili, že zpracování údajů je bezpečné a že vaše osobní údaje jsou zpracovávány takovým způsobem, aby byly chráněny před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou nebo zničením nebo před přístupem neoprávněných třetích stran. Neustále zlepšujeme naše bezpečnostní opatření v souladu s technologickým vývojem.

XI. Vaše práva

V zásadě máte vždy právo být informováni, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo na odvolání a právo vznést námitku. Pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů porušuje zákon o ochraně údajů nebo že vaše práva na ochranu údajů byla jakýmkoli způsobem porušena, můžete podat stížnost dozorovému úřadu. V České republice se jedná o Úřad pro ochranu osobních údajů (Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, posta@uoou.cz).

Právním základem pro jakékoli přímé zásilky, které od nás obdržíte (např. poštovní pozvánka na akci), je náš oprávněný zájem. Podle článku 21 GDPR však máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro účely takového přímého marketingu. Svou námitku prosím zašlete mailing.leitner@leitnerleitner.com. V případě takové námitky již nebudou Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu.

XII. Informace a kontakt

Ponecháváte si kontrolu nad všemi osobními údaji, které s námi sdílíte. Na požádání vám rádi poskytneme písemné potvrzení, zda jsou u nás uloženy některé z vašich osobních údajů, a pokud ano, jaké. Můžete také požádat o vymazání vašich údajů, které jsou u nás uloženy, za předpokladu, že je nepotřebujeme pro plnění naší smlouvy s vámi, nebo jsme povinni je uchovávat z právních důvodů, nebo potřebujeme údaje, abychom se mohli bránit proti jakýmkoli nárokům na odpovědnost.

Máte-li jakékoli dotazy nebo návrhy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, zašlete prosím e-mail na adresu datenschutz@leitnerleitner.com nebo nám napište na adresu:

LeitnerLeitner Tax s.r.o.
LeitnerLeitner Audit CZ s.r.o.
Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8 – Libeň

Poslední aktualizace 12. června 2023