We for you v
jít na: LeitnerLeitner
Naše služby > Finanční poradenství > Transakční poradenství | Fúze & akvizice

Více rad pro transakční služby a fúze a akvizice

Otázka, zda by společnost měla být nabyta, prodána nebo převedena na jinou společnost, vyvolává kromě právních aspektů spojených s takovou transakcí řadu otázek. Naši specialisté na fúze a akvizice poskytují spolehlivý rozhodovací základ bez ohledu na to, zda se ocitnete v pozici kupujícího nebo prodávajícího. Naše interdisciplinární týmy odborníků vám pomohou rychle identifikovat možné obchodníky a chopit se všech příležitostí, které mohou nastat.

Naše odbornost v oblasti due diligence na straně kupujícího poskytuje kupujícímu pocit bezpečí s ohledem na situaci společnosti, ale také s ohledem na přiměřenost kupní ceny. Systematický proces přípravy dokumentů, které jsou vyžadovány pro transakci (due diligence dodavatele), vás staví do pozice, kdy jste (jako prodávající) schopni identifikovat všechny položky, které musí být projednány s potenciálními kupujícími. To znamená, že jste schopni lépe řídit jednání o smlouvě a položit základy pro úspěšné uzavření.

 • Výběr vhodné formy reorganizace s ohledem na podnikatelský cíl
 • Finanční a daňové due diligence
 • Další související poradenství při reorganizacích

Naše služby

Finanční Due Diligence

 • Finanční analýza
 • Identifikace nestandardních položek
 • Analýza zákazníků a dodavatelů
 • Hodnocení rozpočtů
 • Analýza pracovního kapitálu
 • Analýza zadlužení společnosti
 • Příprava návrhů na úpravu kupní ceny (oceňování podniku)

Daňové Due Diligence

 • Daňová analýza
 • Shromažďování informací pro účely jednání o kupní smlouvě
 • Prověrka daňových ztrát
 • Pravidlo nízké kapitalizace
 • Dokumentace převodních cen
 • Srážková daň
 • Daň z přidané hodnoty
 • Daň z nemovitosti

Daňové poradenství

 • Hledání vhodných struktur
 • Minimalizace daňových rizik
 • Podnikové kombinace (sloučení, rozdělení, nepeněžitý vklad)
 • Exit tax

Financování

 • Stanovení struktury financování (vlastní kapitál, půjčky, hybridní financování)
 • Podpora při jednání s bankou
 • Pravidlo nízké kapitalizace
 • Restrukturalizace půjček

SPA – kupní smlouva

 • Pomoc při určení kupní ceny
 • Úpravy kupní ceny
 • Návrh záruk a daňových doložek
 • Robert Alexa
  Manager
 • Miroslav Král
  Tax Advisor | Partner
 • Martina Neklapil
  Tax Advisor | Manager
 • Christian Oberhumer
  Auditor | Tax Advisor | Partner | Shareholder
Pojďme se spojit!
Kontaktovat