We for you v
jít na: LeitnerLeitner
Naše služby > Finanční poradenství > Business modeling

Lepší přehled díky obchodnímu modelování

Odolné podnikatelské plány, prognózy a dlouhodobé modelování, které spolehlivě identifikují oblasti potenciálu a rizik, představují důležitý rozhodovací základ pro společnosti, ale také pro věřitele, investory a další zainteresované strany. Odborníci v našem týmu pro obchodní modelování vám mohou pomoci s vývojem konzistentních a odolných obchodních konceptů. Vyvíjíme nejlepší řešení pro obchodní plánování a řízení podniku – na míru vaší individuální situaci.

Naše analýzy přinášejí komplexní výsledky a požadovanou transparentnost, takže můžete činit správná rozhodnutí pro vaše investiční projekty, restrukturalizační procesy, transakce nebo strategické cíle. Za tímto účelem naši interní specialisté spolupracují také s dalšími odborníky z oblasti účetnictví, auditu, daní, nemovitostí a dalších specializovaných oborů. Na základě tohoto know-how připravujeme obchodní plány a integrované rozpočty, modelujeme finanční vývoj a příležitosti a staráme se o reporty a prezentace tak, aby všechny zainteresované strany měly přístup ke spolehlivým rozhodovacím nástrojům.

Naše služby

Plánování a příprava rozpočtů

 • Rozpočtové účetnictví (zisk, rozvaha, plánování peněžních toků)
 • Aktuální porovnávání plánů / skutečnosti
 • Podnikatelské plány

Rozvoj finančního modelu

 • Investice, ziskovost a kalkulace cash flow
 • Návrh komplexních struktur financování
 • Modelování alternativních struktur financování a komparativní kalkulace

Prověrka finančního modelu

 • Formální prověrka modelu
 • Přezkoumání modelů financování a posouzení klíčových finančních ukazatelů
 • Testy finančních kovenantů

Reporting

 • Manažerské účetnictví
 • Systémy účetního výkaznictví
 • Definice klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI)
 • Příprava podkladů pro dozorčí radu, akcionáře, banky a jiné zainteresované strany

Finanční restrukturalizace

 • Koncepty finanční restrukturalizace
 • Přezkoumání prognóz pokračování společnosti
 • Robert Alexa
  Manager
 • Miroslav Král
  Tax Advisor | Partner
 • Veronika Velebová
  Auditor | Manager
 • Christian Oberhumer
  Auditor | Tax Advisor | Partner | Shareholder
Pojďme se spojit!
Kontaktovat